Pomagamy w legalizacji pobytu cudzoziemców. W Szczecinie zlokalizowana jest nasza siedziba, natomiast obsługujemy firmy z całego województwa zachodniopomorskiego. Oferujemy między innymi wsparcie prawne, doradztwo w zakresie procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt oraz pomoc w legalizacji pracy. Nasza agencja przyczynia się do zwiększenia liczby legalnie przebywających w Polsce pracowników, oferuje stabilne zatrudnienie i przedstawia szeroką ofertę pracy oraz ułatwia cudzoziemcom adaptację nowym miejscu.

Legalizacja pobytu cudzoziemców to proces prawny, pozwalający na legalne przebywanie na terytorium Polski po przekroczeniu granicy i spełnieniu określonych warunków. W naszym kraju istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pobyt, które są przyznawane w zależności od celu przyjazdu cudzoziemca oraz jego pochodzenia. Zezwolenia te obejmują między innymi zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Każde z tych zezwoleń ma swoje własne kryteria, które muszą być spełnione przez cudzoziemca ubiegającego się o legalizację pobytu.

Legalizacja pobytu cudzoziemca z UE i nie tylko

Cały proces legalizacji pobytu cudzoziemca na terenie Polski oraz legalizacja jego zatrudnienia różni się w zależności od kraju pochodzenia. Obcokrajowcy przybywający z Unii Europejskiej, obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obywatele Szwajcarii oraz członkowie ich rodzin mogą przebywać w Polsce do 3 miesięcy – potrzebne do tego jest jedynie posiadanie ważnego dokumentu podróży lub ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemców.

Pobyt trwający dłużej niż 3 miesiące wymaga rejestracji pobytu, czyli procedury administracyjnej. Dotyczy to obywateli UE, EOG oraz Konfederacji Szwajcarii.

Obywatele państw trzecich, czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do przebywania na terytorium Polski potrzebują wizy (wyjątkiem są osoby uprawnione do pobytu w ramach ruchu bezwizowego) lub zezwolenia na pobyt.

Tytuł pobytowy

Z procesem legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce związane jest pojęcie tytułu pobytowego. Jest to dokument uprawniający cudzoziemca do wjazdu oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyróżniamy następujące tytuły pobytowe:

  • zezwolenie na pobyt czasowy (wydawane na okres maksymalnie 3 lat);
  • zezwolenie na pobyt stały (wydawane jest na czas nieoznaczony, natomiast same karty stałego pobytu ważne są 10 lat);
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (wydawane jest na czas nieoznaczony, przy czym karta pobytu ważna jest 5 lat);
  • wizy,
  • ruch bezwizowy.

Należy pamiętać, że warunkiem do legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce, bez względu na tytuł pobytowy, jest posiadanie ważnego paszportu. Ważne jest, aby wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE został złożony w czasie legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeśli szukasz agencji zajmującej się legalizacją pobytu cudzoziemców, zapraszamy do współpracy. Nasza firma ze Szczecina gwarantuje kompleksową pomoc. Zachęcamy do telefonicznego lub e-mailowego kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.