Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców. Szczecin to miasto, w którym znajduje się główna siedziba naszej agencji, jednak nasze usługi kierujemy do klientów z całego województwa zachodniopomorskiego, a także lubuskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Zajmujemy się procesem legalizacji pracy cudzoziemców pochodzących m.in. z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Białorusi, Armenii, ale również państw afrykańskich oraz z Dalekiego Wschodu.

Legalizacja pracy cudzoziemców to istotny temat, który dotyczy zarówno pracodawców, jak i samych obcokrajowców poszukujących zatrudnienia na terytorium Polski. W dobie globalizacji i otwartych granic, coraz więcej osób decyduje się na podjęcie pracy poza swoim krajem.

Obsługujemy firmy budowlane, przemysłowe oraz produkcyjne. Zapewniamy profesjonalne przeprowadzenie całej procedury, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki nam firmy zyskują nowych, potrzebnych pracowników.

Podkreślamy, ze dla legalnego świadczenia pracy konieczne jest posiadanie również dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemców.

Dokumenty potrzebne do legalizacji pracy cudzoziemców w Szczecinie

Kwestie związane z zatrudnieniem cudzoziemca determinuje przede wszystkim jego obywatelstwo. Od kraju pochodzenia kandydata do pracy zależne jest, jakie dokumenty do legalizacji pracy cudzoziemców będą potrzebne.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii uprawnieni są do wykonywania pracy na terytorium Polski bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Cudzoziemcy pochodzący z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii korzystają z uproszczonego trybu legalizacji zatrudnienia, oznacza to, że mogą wykonywać pracę na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

W Polsce mogą pracować obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce i posiadają ważny tytuł pobytowy lub przybyli legalnie na terytorium naszego kraju z okresie od 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie i deklaruje zamiar pozostania w Polsce.

Zatrudnienie obywateli z innych państw wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.

Sposoby legalizacji pracy cudzoziemca i rodzaje zezwolenia

Istnieje kilka sposób na legalizację pracy cudzoziemców na terenie Polski. Wyróżnia się następujące rodzaje zezwoleń:

  • oświadczenie o powierzenie pracy cudzoziemcowi – umożliwia pracę cudzoziemcowi przez 6 miesięcy, dotyczy cudzoziemców z kilku określonych państw, cała procedura jest szybka;
  • zezwolenie na pracę – jest to dokument wydawany wyłącznie na wniosek pracodawcy, zezwolenie ważne jest na okres do 3 lat i może zostać przedłużone, cała procedura trawa kilka tygodni i do jej zakończenia mogą być potrzebne dodatkowe formalności, m.in. potwierdzenie kwalifikacji;
  • zezwolenie jednolite na pobyt i pracę – legalizuje pracę oraz pobyt cudzoziemca na terenie Polski, dokument wydawany jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat, wniosek składany jest przez cudzoziemca lub pełnomocnika występującego w jego imieniu, którego głównym celem pobytu jest wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej.

Każdy ze sposobów ma swoje mocne i słabe strony. Wybór odpowiedniego zezwolenia zależy od pochodzenia cudzoziemca, jego indywidualnej sytuacji oraz rodzaju umowy.

Wszystkich zainteresowanych naszą pomocą zapraszamy do kontaktu z firmą Profi Staff ze Szczecina. Służymy profesjonalnym doradztwem oraz kompleksową obsługą.